WELCOME

        jo meri manzilo ko jati hai
                       
                  tere nam ki koi sadak hai na
             
        jo mere dil ko dil banati hai 
     
                  tere nam ki koi dhadak hai na